Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Fina? konkursu "Profilaktyka oczami m?odzie?y"
Napisane przez cogito dnia styczeń 04 2011 10:08:43
Fina? konkursu "Profilaktyka oczami m?odzie?y"Na wst?pie redakcja pragnie podzi?kowa? nauczycielom Gimnazjum za nades?ane materia?y. Zapraszamy czytelników do korzystania z linku "Kontakt"
21 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odby?a si? uroczysto?? podsumowuj?ca konkurs pod nazw? „Profilaktyka oczami m?odzie?y".
Czytaj więcej
PRAWO SILNIEJSZEGO
Napisane przez cogito dnia styczeń 03 2011 20:34:21
PRAWO SILNIEJSZEGO"Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem" jak pisa? klasyk i te s?owa nasi rz?dz?cy powinni wzi?? sobie do serca. Nie mo?na nagina? prawa, szermowa? polityk? kadrow? tylko i wy??cznie dla dora?nych potrzeb.
Czytaj więcej
"ORLIK" nie na miar?
Napisane przez cogito dnia styczeń 02 2011 14:43:23
"ORLIK" nie na miar?Kolej na nast?pn? inwestycj?, która cho? bardzo szczytna, poprzez nonszalancj? i nie liczenie si? z kosztami przez Urz?dników Naszych Gminnych, doprowadzi?a do niewydolno?ci finansowej Reckiego Samorz?du.
Czytaj więcej
Pieni?dze nie ?mierdz?
Napisane przez Chandler dnia grudzień 30 2010 13:50:03
Pieni?dze nie ?mierdz?Pecunia non olet, czyli jak w tytule: "pieni?dze nie ?mierdz?"
Wszem i wobec znana jest fatalna sytuacja finansowa gminy. Zad?u?enie oko?o 13 mln. plus ok. 1 mln. rocznie sp?aty hali sportowej przy dochodach 19 mln. Burmistrz ca?? win? za stan finansów obarcza radnych, a w szczególno?ci radnych opozycji, jakby to oni nak?aniali go do pchania si? w drogie, bezsensowne inwestycje ("?wietlica jak ta lala"), jakby to oni zmuszali do zaci?gania drogich, komercyjnych kredytów.

Czytaj więcej
?wietlica jak ta lala
Napisane przez cogito dnia grudzień 29 2010 13:54:08
?wietlica jak ta lalaDzisiaj kolej na nast?pn? inwestycj?, która przyczyni?a si? do degrengolady finansowej Gminy Naszej Reckiej.
Ka?de dziecko ma prawo do zabawy, wypoczynku i dost?pu do kultury. Pod tym wzgl?dem dzieci wiejskie cz?sto s? na straconej pozycji i obowi?zkiem ka?dej w?adzy powinno by? wyrównywanie tych szans. Nasza gmina pod tym wzgl?dem nie powinna by? gorsza. I nie by?a! W ostatnim okresie powsta?a na naszym terenie, konkretnie w Sokoli?cu, tak zwana ?wietlica ?rodowiskowa.
Czytaj więcej
HISTORIA UPADKU?
Napisane przez cogito dnia grudzień 27 2010 19:54:36
HISTORIA UPADKU?Koniec roku to czas podsumowa? tego co zdarzy?o si? na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesi?cy, to czas kiedy zaczynamy równie? patrzy? w przysz?o?? planuj?c nowe zamierzenia. Redakcja nie inaczej, postanowi?a podsumowa? ostatni okres (jednak bardziej zag??biaj?c si? w przesz?o??, bowiem w tym roku zako?czy?a si? kadencja poprzedniej W?adzy Naszej Gminnej), i spojrze? na przysz?o??, która nas wszystkich mieszka?ców czeka, a nie rysuje si? ona kolorowo.
Czytaj więcej
"By nie zdarzy?a si? nam druga Bia?oru?"
Napisane przez cogito dnia grudzień 25 2010 10:50:11
„Dobra w?adza to jest w?adza, która szanuje drugiego cz?owieka, nie u?ywa metod zemsty, by nie zdarzy?a nam si? druga Bia?oru?”. Tymi s?owami podsumowa? swoj? homili? i ?yczenia skierowane do wiernych Ksi?dz Kanonik Aleksander S?odkowski podczas Bo?onarodzeniowej mszy pasterskiej.
Czytaj więcej
?yczenia
Napisane przez cogito dnia grudzień 24 2010 14:20:41
?yczeniaOkres ?wi?t Bo?ego Narodzenia jest czasem spokoju i u?miechu. Czasem, kiedy ?yczliwie spogl?damy na drugiego cz?owieka i wszystkim ?yczymy jak najlepiej. Jest czasem zapomnienia o tym co dzieli na co dzie?. Jest czasem pokoju i wspólnej kolacji przy wigilijnym stole.
Tego wszystkiego ?yczy Redakcja Niezale?nego Biuletynu Informacyjnego.
W oparach absurdu
Napisane przez cogito dnia grudzień 22 2010 21:43:16
NewsyAbsurdów naszych gminnych ci?g dalszy. Sam ?wi?tej pami?ci mistrz Bareja w swoich scenariuszach nie wymy?li?by takiej historii. Jak dowiedzia?a si? nasza redakcja, dnia dzisiejszego (to jest 22.12.2010roku), zosta? powo?any na stanowisko pe?ni?cego obowi?zki Dyrektora Miejsko Gminnego O?rodka Kultury Pan Adam Zarzecki.
Czytaj więcej
BRUDNA WODA
Napisane przez cogito dnia grudzień 14 2010 19:56:48
BRUDNA WODAOstatnimi czasy mamy te nieprzyjemne chwile kiedy z kranu zamiast szumu p?yn?cej wody, s?yszymy charkot wydobywaj?cego si? z rur powietrza. Jest to najbardziej nieprzyjemne kiedy mamy brudne ró?ne cz??ci cia?a i chcemy akurat si? umy?
Czytaj więcej
BRAWO GIMNAZJALI?CI
Napisane przez cogito dnia grudzień 11 2010 08:40:28
BRAWO GIMNAZJALI?CIKilka dni temu do miejscowego gimnazjum dotar?a bardzo mi?a wiadomo??, grupa uczniów zosta?a laureatami Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego "Profilaktyka oczami m?odzie?y"
Czytaj więcej
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??