Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
?wietlica jak ta lala
Napisane przez cogito dnia grudzień 29 2010 13:54:08
?wietlica jak ta lalaDzisiaj kolej na nast?pn? inwestycj?, która przyczyni?a si? do degrengolady finansowej Gminy Naszej Reckiej.
Ka?de dziecko ma prawo do zabawy, wypoczynku i dost?pu do kultury. Pod tym wzgl?dem dzieci wiejskie cz?sto s? na straconej pozycji i obowi?zkiem ka?dej w?adzy powinno by? wyrównywanie tych szans. Nasza gmina pod tym wzgl?dem nie powinna by? gorsza. I nie by?a! W ostatnim okresie powsta?a na naszym terenie, konkretnie w Sokoli?cu, tak zwana ?wietlica ?rodowiskowa. Nic w tym by nie by?o wyj?tkowego (chocia? dla mieszka?ców Sokoli?ca nie jest to rzecz b?aha), gdyby nie koszt, który przyniós? mizerny efekt (patrz zdj?cie). Redakcja konsultowa?a zamieszczon? fotografi? z kilkoma mieszka?cami Recza. Reakcja by?a taka, ?e najpierw badani robili wielkie oczy, a nast?pnie stwierdzali, ?e nie tak to sobie wyobra?ali.
Ale mo?e od pocz?tku. ?wietlica powsta?a przy wspó?udziale ?rodków unijnych, mianowicie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Finansowanie odbywa?o si? w stosunki 50% do 50% przy czym nasza Gmina pokrywa?a dodatkowo koszty VAT-u. Ca?o?? inwestycji kosztowa?a podatników 740 tysi?cy naszych z?otych polskich(mówi si? o wi?kszych sumach, jednak Redakcja nie zamieszcza informacji nie sprawdzonych, wi?c przysta?my przy tym co podali?my). I od razu nasuwa si? pytanie - czy by?o warto? Czy nasz? gmin? sta? na tak du?e wydatki, bior?c pod uwag? efekt? Czy nie mo?na by?o zorganizowa? ?wietlicy ta?szym kosztem, przecie? niedaleko niszczeje budynek dawnej szko?y, który równie dobrze mo?na by?o zaadaptowa? mniejszym kosztem. Do budynku szkolnego przynale?y hektarowa dzia?ka - wymarzone miejsce na plac zabaw. Czy za mniejsze pieni?dze nie mo?na by?o postawi? nowego budynku o wi?kszej kubaturze (powierzchnia obecnej ?wietlicy to 130metrów kwadratowych, bo tych na poddaszu wlicza? nie mo?na - za niski strop) i wiadomo co nowe, to nowe? Za te pieni?dze mo?na by?o wybudowa? przynajmniej 3 ?wietlice na wioskach. I na zako?czenie. Czy podane sumy s? ostateczne? Burmistrz przekaza? plac budowy wykonawcy nie maj?c zabezpieczonych ?rodków. Zdaniem redakcji mo?na w tym miejscu zada? pytanie, czy nie pope?ni? przest?pstwa ?wiadomie nak?aniaj?c wykonawc? do niekorzystnego rozporz?dzenia mieniem? Jak dot?d Lidex nie zosta? sp?acony i bez wytchnienia nalicza kary i odsetki co mu si? ?wi?cie nale?y, wi?c licznik ca?y czas bije.
Na marginesie rodzi si? jeszcze jedno pytanie. Czy zlikwidowane ?wietlice TPD to efekt syndromu sokoli?skiego, czy jak plotkuj? - zemsta polityczna Naszego W?odarza.
Cdn.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??