Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
Absolutnie, panie burmistrzu, absolutorium, czyli...
Napisane przez cogito dnia lipiec 13 2012 17:41:49
Tadeusz Robaczek - protektor, polityczny wspó?pracownik pana Józefa, wówczas jeszcze radnego, najpierw w Komisji Rewizyjnej zajmuj?cej si? ?ledzeniem, gdzie ?pi przewodnicz?cy Rady i ile metrów kwadratowych zajmuje biurko jego nast?pcy. Nast?pnie szef komitetu wyborczego pana Józefa, przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej, a nast?pnie zast?pca przewodnicz?cego Rady. W obecnej kadencji przewodnicz?cy Rady Miejskiej. Szczerze popiera? wszelkie pomys?y burmistrza prowadz?ce gmin? do bankructwa. Dodajmy, ?e burmistrz przekaza? firmie syna pana Tadeusza sie? internetow? za kwot? 1 z?. oraz op?aca? rachunki za energi? elektryczn?. Pan radny Robaczek nie ujawni? tego faktu w o?wiadczeniu maj?tkowym, cho? mia? taki obowi?zek.
Andrzej Pater - radny z Sokoli?ca - wioski, która najbardziej skorzysta?a na rz?dach obecnej ekipy. To mi?dzy innymi w g?owie pana Andrzeja dojrzewa?y pomys?y ?wietlicy za milion, czy kontynuowania projektu s?ynnej ju? kanalizacji Sicko-Sokoliniec-Recz. To w?a?nie radni z Sokoli?ca dr??yli te tematy i naciskali na burmistrza oraz innych radnych w celu przeforsowania swoich pomys?ów. Jak si? to sko?czy?o widzimy wszyscy i wszyscy b?dziemy p?aci? za to przez d?ugie lata.
Leon Grzelak - podobnie jak radny Pater - mieszkaniec Sokoli?ca, jeden z pomys?odawców kontynuowania nierentownej inwestycji (kanalizacji), budowania ?wietlicy wbrew logice finansowej, chocia? pomieszczenie na inn? ?wietlic? by?o idealne - budynek dawnej szko?y. Dodatkowo pan Leon by? przewodnicz?cym Rady w kadencji 2006 - 2010, obecnie z panem Tadeuszem zamienili si? rolami (z czym nam si? to kojarzy?). To ci dwaj panowie zamiast kreowa? wizerunek gminy, d??y? do wszechstronnego i równomiernego rozwoju, ale nie za cen? bankructwa, s? wspó?odpowiedzialni za obecn? sytuacj?. Pozwolili dzia?a? burmistrzowi poza kontrol? Rady, byle tylko realizowa? ich pomys?y.
Bo?ena Karpi?ska - w wyborach 2006 roku startowa?a z komitetu przeciwnika obecnego burmistrza, ale ju? na pierwszej sesji "przeflancowa?a si?" na stron? zwyci?zców. S?ynne sta?y si? okrzyki tej radnej: "cicho, cicho, teraz burmistrz mówi" oraz "brawo, panie burmistrzu" za co zosta?a przewodnicz?c? Komisji Rewizyjnej w kadencji 2006 - 2010. Radna ta od pocz?tku swojej bytno?ci w Radzie ?amie ustaw? samorz?dow? prowadz?c dzia?alno?? gospodarcz? na mieniu gminnym (sto?ówka szkolna). Dlatego pani Bo?enka zawsze b?dzie popiera? burmistrza, ktokolwiek by nim nie by?. Przypomnijmy, ?e za spraw? radnego Józefa Romanowsiego w kadencji 2002 - 2006 mandat utraci?a inna radna za to, ?e dzier?awi?a od gminy 3 arow? dzia?k?, na której sta? jej sklep, czym narusza?a ustaw? samorz?dow?. Panu Józefowi bardzo to wówczas przeszkadza?o, dzi? dzia?alno?? pani Bo?enki ju? nie przeszkadza.
Agata Paszowska - radna od 2006 roku zawsze popiera?a w?adz?, startowa?a z komitetu obecnego burmistrza. Jak donosz? gminne wiewiórki zawsze b?dzie popiera? obecnego burmistrza i grzecznie podnosi? r?k? lub nie podnosi? - zgodnie z jego wol?. Na sesjach czasem si? zdrzemnie, b?d?c zm?czon? ci??k? prac?, czemu trudno si? dziwi?. Gdy nie b?dzie pos?uszna, to m?? pani Agaty utraci? mo?e fuch? BHP-owca w urz?dzie. Zawsze to jakie? kilka stówek (8, mo?e 9?) w plecy. A na utrat? pracy przez niepokornych jest w Reczu sporo przyk?adów.
Jan Witek - temu radnemu osobi?cie bardzo si? dziwimy. Chocia? startowa? z komitetu burmistrza, to jednak jako by?y prezes by?ej GS i jej likwidator powinien mie? jakie? poj?cie o finansach. Mo?e ma jak?? fuch? zale?n? od burmistrza? Nie wiemy, to tylko przypuszczenie. Pan Jan potrafi jednak zab?ysn?? na sesjach dociekliwo?ci? i trosk? o gmin? s?owami: "ale? po co te dyskusje, zaufajmy burmistrzowi - on wie, co robi" czy jako? tak.
Andrzej Stekiel - od zawsze cz?owiek Józefa. Jeszcze jako so?tys Lubieniowa mocno go popiera?. Ci??ko my?l?cy i tkwi?cy w stereotypach, ma?o kreatywny radny. Co ma z tego Lubieniów? So?tys... sorry - radny ma diet?.
Zofia Misiek - start w wyborach z komitetu burmistrza. Wydaje nam si?, ?e pani Zosia m?czy si?. Czuje, ?e to nie jest tak, jak my?la?a. G?osuje, bo g?osuje i nie ma do?wiadczenia oraz odwagi, by pierdykn?? pi??ci? w stó? i powiedzie? "do??!". Mo?e czuje jak?? wdzi?czno?? z tytu?u startu z komitetu? Mo?e pami?ta achy, ochy i s?odzenie staro?cinie do?ynek? A potencja? i energi? posiada. Co z tego ma? Diet?. Pani Zosiu, pobuudkaaaa!!!
A na zako?czenie pytanie. Kochania Radni, czy wy nie macie w domach luster? Bowiem je?li macie, dziwi fakt, ?e mo?ecie si? w nich przegl?da? przy porannej toalecie, na przyk?ad. A wyborcy Wam si? przygl?daj? i to coraz wnikliwiej.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??