Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
KTO ?AMIE PRAWO?
Napisane przez cogito dnia czerwiec 02 2011 09:17:03
KTO ?AMIE PRAWO?Dla nikogo nie jest tajemnic?, ?e kilka dni temu zosta? zwolniony z pracy dyrektor Miejsko Gminnego O?rodka Kultury, Pan Wies?aw ?o?ski. O tym, ?e to si? stanie wiedzieli?my ju? od kilku miesi?cy. Burmistrz z ut?sknieniem czeka? na powrót dyrektora po chorobie do pracy, by z satysfakcj? wr?czy? mu wymówienie. Nie by?o w tym nic zaskakuj?cego. Wszyscy wiedz? co si? staje z lud?mi zale?nymi od naszego w?odarza kiedy próbuj? mie? inne zdanie. S? po prostu zwalniani (cz?sto z wilczym biletem - stare wypróbowane metody z lat 50-tych i wspó?czesnej Bia?orusi). Podobnie rzecz si? mia?a z Panem ?o?skim. Jakie by?y powody?
Dyrektor nie chcia? z?ama? prawa. W artyku?ach zamieszczonych na naszej stronie pisali?my ju? o tej sprawie. MGOK jak ka?da inna placówka oparty jest o tak zwany statut, to jest prawo wewn?trzne reguluj?ce zarz?dzanie dan? instytucj?. Statuty takie powstaj? w oparciu o istniej?ce przepisy prawa i zarz?dzenia w?a?ciwych w?adz pa?stwowych. Recka placówka równie? takie przepisy posiada?a i posiada (cho? obecnie zmienione - czytaj dostosowane do bie??cych potrzeb naszej w?adzy lokalnej). Przed zmianami statut wyra?nie mówi? do jakiej sumy Dom Kultury móg? si? zad?u?y?. Ale burmistrz pilnie potrzebowa? pieni?dzy na inwestycje, które rozpocz?? bez zabezpieczenia finansowego. Nie maj?c ani grosza rozpocz?? remont, a w zasadzie budow? od fundamentów s?ynnej ju? ?wietlicy w Sokoli?cu. ??danie burmistrza, by dyrektor wzi?? kredyt przekraczaj?cy mo?liwo?ci finansowe placówki by?o zmuszaniem do z?amania istniej?cych przepisów prawa. Czyli mo?na powiedzie?, ?e zosta? wyrzucony, bowiem przestrzega? prawa i broni? Domu Kultury przed problemami finansowymi. Nie chcia? zad?u?y? - musia? odej??. Wi?cej, z uzasadnienia do??czonego do wypowiedzenia(redakcja mia?a okazj? zapozna? si? z rzeczonym dokumentem), wynika nawet, ?e by?y dyrektor bardzo przyczyni? si? do degrengolady finansowej w jakiej znalaz?a si? nasza gmina (sic!). Czy?by burmistrz ju? szuka? winnych swoich cz?sto z?ych decyzji inwestycyjnych. Kto b?dzie nast?pny, bo chyba nie nasz w?odarz. On jest nieomylny!
W poprzednim artykule pisali?my o oszcz?dno?ciach, które zafundowali szko?om nasi mi?o?ciwie panuj?cy. Dzisiaj wypada doda?, ?e kiedy jednostkom o?wiatowym zabiera si? ?rodki, burmistrza sta? na p?acenie bez konieczno?ci ?wiadczenia pracy. Dyrektorowi MGOK nale?y si? trzymiesi?czne wypowiedzenie, jednak nasz w?odarz w swoim pi?mie wielkodusznie zwolni? Pana ?o?skiego z obowi?zku przychodzenia do pracy. Dwie pensje dyrektorskie przez trzy miesi?ce - sta? nas, najwy?ej w szko?ach jeszcze bardziej si? zag??ci.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??