Nawigacja
Strona g?ówna
MKS Remor
Kontakt
Poczta
Szukaj
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 4
Najnowszy użytkownik: Chandler
KTO NA PREZESA?
Napisane przez cogito dnia styczeń 15 2011 18:19:18
KTO NA PREZESA?W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Urz?du Miasta odby?o si? zebranie sprawozdawczo -wyborcze Klubu Sportowego „Remor”. Po sprawozdaniu z dzia?alno?ci z ostatniego roku, prezes Pani Marzena ?ybko poda?a si? do dymisji. Jaki by? powód takiego kroku? Mo?na si? tylko domy?la?. Oficjalnie konkretnej przyczyny Pani ?ybko nie poda?a, stwierdzi?a jedynie, ?e jest prezesem od sze?ciu lat i ju? wystarczy. Klub oddaje w dobrej kondycji, du?o lepszej ni? kiedy przyjmowa?a prezesur?. Szkoda, wed?ug opinii wielu ludzi zwi?zanych z pi?k? no?n?, Pani ?ybko dobrze sprawowa?a swoj? funkcj?.
Jednak nie ta sprawa wywo?a?a najwi?cej emocji podczas wczorajszego zebrania. Najtrudniejszy okaza? si? wybór nowego prezesa. Rzecz rzadko spotykana – nikt z dzia?aczy i zawodników nie chcia? kandydowa?. Dopiero perswazje Pana Ryszarda Dobrzanieckiego spowodowa?y wy?onienie pretendenta do roli prezesa klubu w osobie Pana Krzysztofa Janiaka, co spotka?o si? z ostr? krytyk? cz??ci zebranych (z informacji zebranych przez redakcj? wynika, ?e wielu pi?karzy jest bardzo niezadowolonych z takiego obrotu sprawy). Jednak przyst?piono do g?osowania i przewag? dwóch g?osów, kandydat przeszed?.
Nie chcemy ocenia? osoby Pana Janiaka, jest wieloletnim pi?karzem , zna realia klubu i naszej Gminy, wypada tylko ?yczy? mu powodzenia, bowiem sytuacja, w której mo?e znale?? si? „Remor” b?dzie bardzo nieciekawa. O co chodzi? Jak mówi stare przys?owie – jak nie wiadomo o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieni?dze. Te sprawy by?y dalsz? cz??ci? wczorajszego zebrania. Dzia?acze zadali wiele pyta? w?odarzowi naszej gminy panu Józefowi Romanowskiemu nie znajduj?c na nie konkretnej odpowiedzi. Kiedy zostanie przekazana ostatnia transza pieni?dzy do ubieg?orocznego bud?etu? (gmina zalega jeszcze z wp?at? czternastu tysi?cy z?otych, co spowodowa?o, ?e klub ma zaleg?o?ci w uregulowaniu cz??ci zobowi?za?). Na jak? sum? opiewa? b?dzie bud?et klubu na rok bie??cy? Jak ma wygl?da? ??czenie placówek kulturalnych i sportowych w jeden organizm i kto ma tym wszystkim zarz?dza?? Jak ma by? rola tak zwanego „koordynatora”? Te pytania na razie musz? zosta? bez wyja?nienia, na wszystkie Burmistrz odpowiada? bardzo enigmatyczne, b?d? unika? odpowiedzi. Jedynym konkretem by?a ch??, wyra?ona przez Pana Burmistrza, by klub „Remor” dalej istnia? – ale czy same ch?ci wystarcz?? Ka?dy przecie? wie czym piek?o jest wybrukowane.
Ps. Chodz? s?uchy, ?e wczorajsze wybory nie odby?y si? w sposób legalny. G?osowa?y osoby, które nie mia?y prawa tego robi?, nie by?y cz?onkami klubu. Co dalej? Czas poka?e.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

03/01/2012 17:51
S?ysza?em dzi?, ?e nie s? odprowadzane zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. Mo?e redakcja to sprawdzi??